SmartROOM uTEACHER - Đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin:

- Cung cấp giải pháp, thiết bị cho phòng học thông minh, phòng thi thông minh;

- Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo;

- Tổ chức nền tảng streaming phục vụ tập huấn, đào tạo trực tuyến;

- Cung cấp dịch vụ gia sư thông minh và chuyên gia giáo dục theo yêu cầu;

- Là nhà phân phối độc quyền đèn học thông minh The Smart LIGHT tại Việt Nam.