Thông báo

  • Chính sách đại lý

    05/10/2018

    Chính sách đại lý được ban hành theo Quyết định số: 6/QĐ-QCHT ngày 01 tháng 7 năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục thông minh - Đơn vị Tổng phân phối đèn học thông minh The Smart LIGHT tại thị trường Việt Nam - Campuchia và Pakistan.

  • Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018

    24/09/2018

    Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực 4.0, Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục thông minh tuyển dụng lao động làm việc tại xưởng lắp ráp thiết bị thông minh và các trung tâm bảo hành sửa chữa thiết bị tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Năm 2018, số lượng tuyển dụng: 200 lao động.