Thông báo

  • Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018

    24/09/2018

    Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực 4.0, giữa Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục thông minh (SEDU) và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tuyển dụng lao động làm việc tại xưởng lắp ráp thiết bị thông minh và các trung tâm bảo hành sửa chữa thiết bị tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Năm 2018, số lượng tuyển dụng: 200 lao động.